Nina Pedersen och Sarpsborg Ol Person-info 

( Jag är Nina Pedersen)
+1