Kjell Hellgren och Häststam Person-info 

( Jag är Kjell Hellgren)
+1