Namn - lista - namn / Person-info om "Beck-Friis"

Infos om "Beck-Friis"

Till Beck-Friis finns det enligt Yasni 9 olika namn.

Beck-Friis är i rangordningen enligt Yasni det vanligaste efternamnet på plats 1205.

Betydelse av "Beck"

- Mellan lågtyska levande namn "Bek (e)" -> "Bach" - de Bek (ca 1294)

Betydelse av "Friis"

För "Friis" finns det ingen betydelse.

Viktiga personer: idag - Översikt / Namn: idag - Översikt
Alla namn: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ