Namn - lista - namn / Person-info om "Af Uhr"

Infos om "Af Uhr"

Till Af Uhr finns det enligt Yasni 10 olika namn.

Af Uhr är i rangordningen enligt Yasni det vanligaste efternamnet på plats 1220.

Betydelse av "Af"

För "Af" finns det ingen betydelse.

Betydelse av "Uhr"

För "Uhr" finns det ingen betydelse.

Viktiga personer: idag - Översikt / Namn: idag - Översikt
Alla namn: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ