Namn - lista - namn / Person-info om "Af Burén"

Infos om "Af Burén"

Till Af Burén finns det enligt Yasni 17 olika namn.

Af Burén är i rangordningen enligt Yasni det vanligaste efternamnet på plats 1212.

Betydelse av "Af"

För "Af" finns det ingen betydelse.

Betydelse av "Burén"

För "Burén" finns det ingen betydelse.

Viktiga personer: idag - Översikt / Namn: idag - Översikt
Alla namn: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ